2019-es Horgászrend

TATABÁNYA „JÓSZERENCSÉT” KÖRNYEZET- TERMÉSZETVÉDŐ HORGÁSZEGYESÜLET HORGÁSZRENDJE.

 I.      Általános előírások

1.         A Tatabányai „Jószerencsét” Környezet – Természetvédő Horgászegyesület (a továbbiakban a Horgászrend alkalmazásában: Egyesület) vízterületei: Tatabánya Erőműi-tó, Által-ér (Bánhida erőműi-tótól a Bokod Erőműi-tóig a Környei-tó kivételével) 1, 2, és 3. sz. Farkastó.

2. Az Egyesület által kiadott éves területi horgász engedély a kiadás dátumától az engedély kiadását követő január 31-ig érvényes. Február 01-től már csak a tárgy évre érvényes éves területi horgász engedéllyel lehet horgászni.

Az Egyesület által kiadott éves és napi területi horgász engedéllyel az Erőműi tavon és az Által-ér, előző pontban jelzett szakaszán lehet horgászni. (Napi területi engedély alatt a továbbiakban a napi területi tagdíj jegyet, elektronikus napi területi tagdíj jegyet értjük.)

A Farkas tavakon horgászni TILOS! (kivétel az Elnök által elrendelt próbahorgászat, beleértve a gyerektábort is). A MOHOSZ által kiadott tisztségviselői és szolgálati, valamint általános gyermek területi horgász engedély csak az Egyesület felülbélyegzése esetén érvényes.

3. Egyesületünknek az is pártoló tagja lehet, aki tagdíjat és a mindenkori MOHOSZ-díjat megfizeti. A pártoló tag tiszteletjeggyel és napi területi engedéllyel horgászhat.

4. Az éves területi engedéllyel rendelkező Egyesületi tagunk vendégjegyet és napi területi engedélyt nem válthat.

5. Az Egyesület vízterületein bármely úszóeszközt és csónakot használni TILOS! Távvezérlésű, kisméretű etetőhajó térítés ellenében használható. Az etetőhajó az etetőanyag szállítására és a horgászkészség behúzására is használható, az etetőhajó használati engedély alapján. (5g. számú melléklet) Az etetőhajó használati engedély, az azt kiváltó horgász saját – két – horgászkészség behúzására érvényes. Etetőhajóval rendelkező horgász, etetőhajóval nem rendelkező horgász két horgászkészségét behúzhatja, ha az rendelkezik érvényes etetőhajó használati engedéllyel.

Az etetőhajót a parttól maximum 150 méterig, illetve a gátig lehet használni.

Éves etetőhajó használati engedély váltható az éves területi engedély, vagy napi területi engedély mellé. Napi területi engedély érvényességi idejével megegyező időre váltható etetőhajó használati engedély, akár több napra is.

Éves etetőhajó használati engedély az év során bármikor váltható, az egy összegben fizetendő.

Céges jegyhez a cégvezető válthat éves etetőhajó használati engedélyt. Céges jeggyel rendelkező horgász a horgászat idejére válthat akár több napra szóló etetőhajó használati engedélyt.

Az Egyesület tulajdonában lévő etetőhajók (gyermek táborok időtartamán kívül) bérbe vehetők, bérleti díj megfizetésével. Aki nem tagja az Egyesületnek, a bérleti díjon túl kauciót köteles fizetni.

[Garancia időn belül, vagy azon túli etetőhajó meghibásodás esetén, amennyiben megállapítható a bérlő felelőssége, a javítás teljes összege az etetőhajó bérlő személyt terheli. Etetőhajót bérbe csak felnőtt horgász vehet, függetlenül attól, hogy saját tag vagy nem. Amennyiben nem tagja az Egyesületnek bérbe vétel időpontjában kauciót köteles fizetni, melynek mértékét a 2. számú melléklet szabályozza. Az etetőhajó leadásakor, amennyiben az működőképes a kaució összege visszafizetésre kerül. Amennyiben a visszaadott etetőhajó nem működik, vélhetően meghibásodott, jegyzőkönyv felvétele mellett a kaució összege visszatartásra kerül. Az etetőhajó bérlő által befizetett összeg (amennyiben elegendő a javításra) annak kiegyenlítésébe beszámításra kerül. A különbözet befizetésre vagy visszafizetésre kerül a bérlő részére.)

6. Csónak használata csak ellenőrzésre és halgazdálkodási célból megengedett, az arra feljogosított személyek részére. Etetőhajó mentést az egyesület vezetősége által feljogosított személyek végezhetnek mentési díj ellenében, annak mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. Mentési díjról a mentést végző köteles elismervényt adni. A mentés naponta napkeltétől – napnyugtáig vehető igénybe. Csónakkal rendelkezők névsorát a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. Az Egyesület vízterületein fürödni, állatot fürdetni tilos! Vízparton gépkocsit, állatot mosni tilos! TILOS a vízpart közeli füves részt megközelíteni gépjárművel, valamint a behajtás a védőgát alatti füves területre. Parkolás a köves részen, a gáti véd műn és a kialakított parkolóban lehetséges.

A tó szabad partján, az Által-ér befolyónál sátor és lakókocsi felállítása engedélyezett, ha elhelyezése a szabad közlekedést nem akadályozza.

A tó jegén csak saját felelősségre, biztonságos minimum 15 cm-es jégvastagság esetén, halgazdálkodás (lékvágás) céljából szabad tartózkodni.

A tóban lévő Bánhidai Erőmű tulajdonát képező gátrendszerre, műtárgyakra, erőmű által bekerített területre felmenni szigorúan tilos!

8. A parti sávban és a horgászállásokon állatot tartani tilos! Ebeket csak gazdájuk jelenlétében lehet tartani (bezárva, vagy megkötve az ellenőrzés alatt) úgy, hogy a környező horgászokat és az ellenőrzést ne zavarja.

9.  Az Egyesület horgászállásokkal be nem épített partszakaszain foglalt hely nincs. Minden horgász az érkezés sorrendjében választhat horgászhelyet. Horgászállás tulajdonos a parton csak akkor horgászhat, ha szabadparti hely áll rendelkezésre.

10. Az Egyesület vízterületein ellenőrzésre a jogszabályokban meghatározott személyeken kívül az Egyesület tisztségviselői, ellenőrei, a tógazda és a Vezetőség által megbízottak, fényképes igazolványuk felmutatásával jogosultak.

A horgászatra jogosult és annak vendége az ellenőrzést a vízparton és az onnan elvezető útvonalon köteles tudomásul venni és az ellenőrzés feltételeit biztosítani.

A horgászatra jogosult horgászás közben és a vízpartról való távozáskor, amennyiben halat szállít, köteles magánál tartani: a személyi igazolványt, a horgászkártyát, a területi horgász engedélyt és a fogási naplót. Az ellenőrzésre jogosult személyek felszólítására be kell mutatnia és lehetővé kell tenni a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását. Az ellenőrzés során készült videó vagy fényképfelvétel bizonyítékul szolgál, azt az ellenőrzött személy köteles tudomásul venni és ahhoz hozzájárulni.

Az ellenőrzésre jogosult személyek az egyesülethez tartozó vízterületen és ahhoz vezető utakon minden járművet megállíthatnak, átvizsgálhatnak (rendőri jelenlét nélkül is), horgász okmányokat ellenőrizhetnek, ehhez nem szükséges a jármű vezetőjének hozzájárulása. Az ellenőrzésre jogosult személy a horgászfelszerelést az orvhorgásztól minden esetben, a horgászásra jogosult személytől akkor veheti el, ha az, az elkövetett szabálytalanság tárgyi bizonyítékául szolgál, az elvett eszközről átvételi elismervényt kell adni (18. számú melléklet).

Az ellenőrzésre jogosult halászati őr a szabályokat megsértő horgásztól az adott vízterületre érvényes területi engedélyét, súlyosabb szabálysértés vagy bűncselekmény esetén fogási naplóját is bevonhatja elismervény ellenében.

Az ellenőrzésre jogosult személy felkérése esetén a közelben tartózkodó horgász köteles az ellenőrzéshez segítséget nyújtani, tanúskodni, ha szükséges a fényképező gépet, kamerát, diktafont kezelni! Az ellenőrzésbe az egyesület tagjai közül bárki bevonható (beleértve a stég szomszédot is), önálló intézkedést nem tehet, csak jelenlétével segíti az ellenőrt.

(Amennyiben felkérésre sem segíti az ellenőrök munkáját, fegyelmi vétséget követ el.)             

11.       A vezetőség által kiadott céges jegy a cég dolgozóira átruházható, annak használatához a jegy tulajdonosának jelenléte nem szükséges.

12. Az Egyesület vízterületein, a Horgászrend eltérő rendelkezésének hiányában a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény előírásai, illetve MOHOSZ által kiadott szabályok érvényesek.

13. Az Erőműi tavon csak az egyesület vízterületén fogott hal tárolható, kivétel a vásárolt csali hal. A vízpartról élő hal nem vihető el, a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény előírásai értelmében.

14. Éves, napi terület engedély és az etetőhajó használati jegy (éves, napi vagy bérelt) árából engedmény nem adható.

Nem adható kedvezmény annak a horgásznak, aki a horgász évadban megsértette az Egyesület horgászrendjét. (Írásbeli figyelmeztetésben részesült, fegyelmi eljárást indítottak ellene.)

A tárgy horgász évre kiváltott engedély ára egy összegben fizetendő, ez alól felmentést csak kivételes indokolt esetben az Egyesület Elnöke adhat.

15. Az előző évben egyesületi tagként nyilvántartott horgász, ha március 31-e után kezdeményezi tagságának meghosszabbítását, pótdíjat köteles fizetni, mértékét a 2-es számú melléklet tartalmazza. Ebben az esetben a teljes területi jegy és a pótdíj összege egy összegben fizetendő, kedvezmény nem adható! A pótdíj nem vonatkozik március 1-e után belépő új és átigazolt horgászra.

16. Éves haltelepítés a Vezetőség által elfogadott halgazdálkodási terv alapján történik, melyet az Egyesület Elnöke irányít. A telepítések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A telepítés mértékéről a Közgyűlés résztvevőit tájékoztatni kell.                                                                                                                                                                                        

17. Farkas tavak lehalászásáról az Elnök előterjesztése alapján a Vezetőség dönt. A lehalászás nyilvános, az Elnök irányítja, a tagság tevékeny részvételével.                                                                                                        

18. Az egyesület tagja köteles a fogási naplót február 28-ig víztér kódonként, halfajonként összesítve leadni. A területi engedély kiadásának feltétele a horgászkártya megléte.

19. Egyesületünk taglétszáma eléri az 500 főt, az új belépő tag halasítási összeget köteles fizetni, melynek mértéke a mindenkori éves területi horgásztagdíj kétszerese.  Ez nem vonatkozik az ifi és gyermek tagokra. Új tag felvételéhez a vezetőség döntése szükséges.                                                                                                                                                

II. Horgászatra vonatkozó előírások

1. Vízterületeinken az éjjel-nappali horgászat megengedett. A horgász, sötétedéstől világosodásig – ha közvilágítás nincs azon a területen – köteles a horgászhelyet folyamatosan megvilágítani úgy, hogy a horgász tevékenysége, felszerelése jól látható legyen. Fejlámpa nem elegendő.

2. Országos horgászrendtől eltérően pontyra, amurra és tokhalra egész évben lehet horgászni, tilalmi idő nem vonatkozik rájuk!

Egyesületünknél halfajokra vonatkozó napi, heti és éves méret, súly és mennyiségi korlátozást vezettünk be.

3. A horgászat hete, a hét első napjával, hétfőn 00 órával kezdődik és vasárnap 24.00 óráig tart.

4. Az Egyesület vízterületein sem vendéghorgászként, sem napi területi engedéllyel nem horgászhat az, akit az egyesületből kizártak, fegyelmileg eltiltottak, vagy ellene fegyelmi eljárás van folyamatban.

Vendéghorgász csak egyesületi tag jelenlétében horgászhat vendégjeggyel.                                 

5. Az erőműi tavon 5 méter távolságig engedélyezett a lékhorgászat a stégről vagy a partról. A jégen állva horgászni TILOS! (Ezt a tulajdonos Erőművel kötött megállapodás tartalmazza, melynek betartásáért a Horgászegyesület felel.)

6. Felnőtt horgász 2 bottal, ifjúsági, kedvezményezett, vendég és gyermekhorgász 1 bottal, botonként 2 horoggal horgászhat. Két és háromágú horog az egyesület vízterületein nem engedélyezett! Kivétel a ragadozó halak pergetéséhez használt gyári műcsalik, wobblerek, villantók, twisterek).

A stupeken max. 2 db egy ágú horog lehet.

A sneciző készség önálló horgászeszköznek számít.

Csaliháló használata – 1×1 – méteres nem számít önálló készségnek, de csak csalihal fogására használható. Csalihalból egyidejűleg 25 db-ot tarthat magánál a horgász. A csalihal hossza nem haladhatja meg a 20 cm-t (orrcsúcstól a farok tövéig).

A csalihalakat külön haltartóban kell tárolni. Amennyiben egy haltartóban tárolják az egyéb halakkal, annak súlyába beleszámít.

7. Egyesületi tagsággal rendelkező gyermek horgász a tag, vagy felnőtt jelenlétében, egy bottal, akár úszós, fenekező, vagy pergető készséggel is horgászhat. Gyermek horgász stupekkel nem horgászhat!

8. Éves és napi területi engedéllyel rendelkező horgász 15. évet be nem töltött gyermeke, a horgász jelenlétében orsó nélküli sneciző készséggel díjtalanul horgászhat, de nemes halat és egyéb halat nem tarthat meg.

9. A Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII törvény 2018. július 1-től életbelépett módosítása értelmében, a 15. életévét betöltött gyerek horgászkártya váltására kötelezett. Horgászvizsga és horgászkártya megléte esetén ifjúsági területi horgászengedélyt köteles váltani.

A 15 év alatti gyerek, horgászvizsga megléte esetén, a szülő írásbeli kérésére, a Vezetőség írásbeli engedélyével ifjúsági területi horgász engedélyt válthat.

10. Merítő szák használata békés és ragadozó halak esetében kötelező a halvédelem és a sérülés elkerülése érdekében. Vízben tartásukra gyűrűs szák használata kötelező.

Ragadozó halak kiemelésre szájfogó (Lip-Grip) is használható. Tartásukra szájbilincs javasolt. Vágóhorog alkalmazása szigorúan TILOS!

Ragadozó halak horgászata esetén kötelező a szájfeszítő és a hosszúcsőrű fogó használata!

A horgász köteles mérőeszközt – mérőszalag és működő képes súlymérleg – magánál tartani, használni.

11. Etetőhajóval történő horgászat esetén pontymatrac vagy halbölcső használata kötelező.

Etetőhajóval nem rendelkező horgászaink számára is ajánljuk a pontymatrac használatát a halvédelem érdekében.    

12. Méret vagy súlykorlátozás alá eső, illetve a megtartani nem kívánt halat a horogtól való kíméletes megszabadítást követően, fertőtlenítő sprayvel kezelni kell, majd fényképezés után azonnal vissza kell engedni a vízbe. Fényképezésre várva nem tárolható a hal. Fényképezésnél minden halat, különösen a nagyméretű nemes halat úgy kell megfogni, hogy az sérülést ne okozzon. Kopoltyújába benyúlni TILOS!

13. Évente megtartható, nemes halalak mennyisége, összetétele és egyéb halak súlya – heti és éves bontásban:

Egyesületi tagok esetén:

*Céges jegy esetén a heti korlát, akkor sem léphető át, ha több Céges dolgozó veszi igénybe az adott héten ugyan azt az éves területi engedélyt.

Felnőtt és ifjúsági horgász tagjaink az éves mennyiség megfogása után nem horgászhatnak, még egyéb halra sem. Tovább horgászni csak újabb 36 db vagy 18 db nemes hal fogására váltott újabb területi engedéllyel lehet, melyek száma nem korlátozott. Gyermek horgász?

14.       Nemes halak mennyiségi és méret korlátozása, hetente:

A sárgával jelölt cellák a Horgászrend életbelépésével változnak!

20 kg feletti harcsát, kíméletes horogszabadítást követően azonnal vissza kell helyezni a tóba.

5 kg feletti nemes halat (ide értve a feketesügér és a tokhal is) a harcsa kivételével (harcsa 20 kg) azonnal vissza kell helyezni a tóba. 5 kg feletti nemes hal, (harcsa esetében 20 kg) kerekítési szabály lefelé nem alkalmazható, vissza kell engedni a tóba. (pl. 5,15 kg nem kerekíthető 5 kg-ra)

Békés halból fajtánként két egyforma hal (kivétel a tokhal, abból 1 db), ragadozó halból fajtánként csak egy-egy darab tartható meg (beleértve a feketesügért is).

[Például: 2 db ponty, 1 db amur, vagy 2 db amur, 1 db ponty, vagy 1 db tok, 2 db ponty, vagy 2 db ponty, 1 db csuka, vagy 1 db ponty, 1 db amur, 1 db harcsa, vagy 1 db csuka, 1 db balin, 1 db süllő, vagy 1 db feketesügér, 1 db süllő, 1 db harcsa.

Tehát akár lehet 3 db békés hal is, vagy akár három darab, különböző ragadozó hal is. Éves szinten megfogható teljes mennyiség akár mind békés hal is lehet, pl. felnőtt horgász esetén 36 db.]

Az egyesületi tagokra a vendégházakban történő horgászat esetén az egyesületi szabályok érvényesek az elvihető halakat illetően.

15. Társadalmi halőrök, halászati őrök, ellenőrzéskor a mért egyéb halak súlyát, rögzítik a fogási naplóba, illetve a napi területi engedélyre.                                                                            

A horgászat befejezésekor, a fogott egyéb hal súly, illetve ha mérés és beírás történ, akkor a különbözeti súly beírása a horgász feladata.                                                                     

16. Méretkorlátozás minden horgászra egységesen vonatkozik.

17. Parti horgász által megfogott, megtartani kívánt nemes és egyéb halat köteles maga mellett (öt méteren belül), stéges horgász pedig a saját stégén tárolni.  

 III. Napi területi engedéllyel horgászó tagokra vonatkozó eltérő szabályok

1. Egyesületünknél tagsággal nem rendelkezők napi területi engedéllyel, CÉGES jeggyel horgászhatnak. Ezek formátumát az 5. számú melléklet tartalmazza.

2. Az 1. pontban váltható napi területi engedélyek (etetőhajó használati engedély is) beszerzését a 2. számú melléklet szabályozza. Ezen túl a napi területi tagdíj jegyek (etetőhajó használati engedély is) Tatabányán a SZÁK, KARP-X, FISCH horgászboltokban is beszerezhetők.

3. A napi területi engedély kiállítható 24 órára, vagy ennek többszörösére (48, 72, 96 stb.), mely bővíthető 12 órával (a kiváltás időpontjában, utólag nem!). 12 óra bővítés minimum 24 órás jegy vagy ennek többszöröséhez váltható. (Pl. 24+12, 48+12, 72+12, stb.) Önmagában 12 órás jegy nem váltható, csak gyermekek számára.

Napi területi engedély mellé etetőhajó használati jegy váltható (saját vagy Egyesületünknél bérelt), mely igazodik a napi területi engedélyhez, annak idejével megegyezik.

(Pl. Ha a napi területi engedély 48+12 órára lett kiállítva, etetőhajó használat (bérlés) igénye esetén annak használati ideje meg kell egyezni a napi területi engedély teljes idejével, vagyis a példa szerint 48+12 órára kell azt kiállítani.)

4. Amennyiben a horgász nem használja fel a teljes horgászati időt (beleértve a horgászrend megsértése miatt a vízpart elhagyására kötelezik, napi területi engedélyét, etetőhajó jegyét bevonják) annak fel nem használt idejére járó pénzösszeget az Egyesület nem téríti vissza.

5. Megtartható nemes és egyéb halak mennyisége, és súlya 24 (24+12) órás és folyamatos több napra szóló napi területi engedély esetén:

A napi elvihető súly és mennyiségi keretek nem vonhatók össze. Ez azt jelenti, ha a napi engedélyezett mennyiséget nem fogta meg, az a következő nap már nem áll rendelkezésére!

6. Egyesületünknél elektronikus úton beszerezhető felnőtt elektronikus napi területi tagdíj jegy (továbbiakban e-tagdíj jegy).  

Csak felnőtt e-tagdíj jegy váltható, min 24 vagy 24+12 órára, vagy ennek többszörösére (pl.72+12 óra),

Csak a szabad parti részre váltható e-tagdíj jegy, vagy ismerős, barát, rokon stégre

 Ceni és a PREKOB Vendégházakba nem váltható,

 az összeg átutalása, (megjegyzés rovatban „Utaló neve_e-tagdíj jegy” szöveget kell beírni)

Utaláshoz szükséges adatok:

számlatulajdonos neve:                 Jószerencsét Horgászegyesület Tatabánya

bankszámlaszám:                          11740009-20201502

Utalással egy időben e-mail küldés az alábbi személy részére:

markovicsa4@gmail.com  Markovics András  Tel: +36 30/687-2356                                                                  

E-mail az alábbi adatokat tartalmazza:  név, horgász kártya száma, horgászat időtartama, mettől – meddig (hónap, nap, óra – hónap, nap, óra), etetőhajót kér (igen/nem) vagy bérel (igen/nem) – ha kér, meg kell egyezni az e-tagdíj időtartamával, (Ha Egyesületünknek nem tagja és etetőhajót bérel, a kaució összeget az etetőhajó átvételekor kell rendezni)
e-mail cím, melyre az e-tagdíj jegy megküldésre kerül, telefonszám.

Az utalt összeg megérkezését követően az e-tagdíj jegy, a befizetett összeg igazolásáról készült nyugta másolata és a Horgászrend rövidített kivonata, elektronikusan megküldésre kerül a megadott e-mail címre,                                        

a napijegyet ki kell nyomtatni, legalább 120, vagy 150 grammos papírra (csak kinyomtatott e- tagdíj jeggyel kezdhető meg a horgászat!), mivel ezen is vezetni kell a fogási adatokat,

legkésőbb a horgászat megkezdése előtt az e-tagdíj jegyen nyilatkozni kell, hogy a Horgászrend kivonatát átvette, azt megismerte a benne lévő előírásokat kötelezően betartja (megfelelő helyen alá kell írni a nevét).

A horgászrend szabályainak maradéktalan betartásához a teljes horgászrend ismerete szükséges, ezért horgászat megkezdése előtt a honlapon elérhető teljes horgászrend ismerete szükséges.

Horgászat befejezését követően a fogási adatokkal ellátott elektronikus napijegyet a kihelyezett gyűjtő ládákba be kell dobni. (Fogási statisztika összeállítása miatt szükséges!)

Céges jegy: a cégnél dolgozó felnőtt horgász vagy hozzátartozója veheti igénybe, kiadásáért a cégvezető felelős. Lehetőleg a jegy kiadása, személyenként hétfőtől – vasárnapig történjen. Amennyiben a cégvezető, adott héten több horgásznak is kiadja a céges jegyet, akkor sem léphető túl a heti nemes, illetve egyéb hal korlátozás. A céges jegyen a fogási napló vezetése az átvevő horgász feladata.

A Céges jegykiadásról a cégvezető nyilvántartást köteles vezetni (igénybevétel időpontja, név, horgászkártya száma, etetőhajó tagdíj száma).

A vezetőség által kiadott céges jegy a cég dolgozóira átruházható, annak használatához a jegy tulajdonosának jelenléte nem szükséges.

A Céges jegyeket, a horgász évad végén, legkésőbb február 28-ig a kiváltás helyén le kell adni.

7. A felhasznált napi területi engedélyt, házjegyet (a befizetést igazoló nyugtát nem) a horgászat befejezése után a kihelyezett postaládákba be kell dobni, vagy az értékesítéssel foglalkozó személyeknél le kell adni.  Ezt követő ellenőrzéskor a fogási napló adataival igazolja a megtartott halak jogosságát.

8. Szabad partokon az etetőhajó használata megengedett. A magas parton a gát meghosszabbított vonala a partig, a szabadpart a benyúló betonfala, a vendégház épület sarka és a gáton lévő zászló által határolt terület a parti horgászok részére fenntartott terület, melyen etetőhajó használata megengedett, de nem zavarhatják a többi parti horgász és a rakós botos horgászok tevékenységét.  

        III. Vendégházak használatával kapcsolatos eltérő szabályok

1. Az Egyesület két Vendégházat üzemeltet (Ceni, Vendégház, PREKOB Vendégház).

2. A Ceni Vendégház megközelítése a Fürdő utca felöl, a magas parti gáton történik. A horgászház személygépjárművel megközelíthető. A horgászhely és a mögötte található parkoló kerítéssel elhatárolt. A horgászat ideje alatt a Bánhidai Erőmű üzem területén a horgászhely megközelítésén és elhagyásán kívül belépni és ott tartózkodni TILOS!

PREKOB Vendégház a 129-es stégen található, gépjárművel megközelíthető.

Mindkét Vendégház bejárata éjszakára bezárható, de az éjszakai ellenőrzést biztosítani kell, a hívható személy telefonszámát meg kell adni. A kifolyó védművén (rácsos) tartózkodni és horgászni szigorúan TILOS!

3.Vendégházak foglaltsága a honlapunkon látható. Elérhetősége: http://tatabanyaeromuihorgaszto.hu/naptar-foglaltsag/

Foglalást, előzetes telefoni egyeztetés alapján a kijelölt személyek írják be a táblázatba!

4 . Az Által-ér kifolyásnál a megjelölt terület a rakós botos horgászok részére fenntartott terület. (A parttól kb. 25 méterre nyúlik be, megközelítőleg a benyúló betonfal vonala.) Rakós botos horgász esetén ez a terület a partról és a Vendégház horgászai által nem horgászható.                                                                                                                     

5. Vendégházak bérleti díjából kedvezmény folyamatos öt nap után adható, mértékét az Egyesület Elnöke határozza meg.

6. Ceni és a Prekob Vendégházaknál alkalmazható kedvezmény: esetenként az ügyintéző adhat.

A kedvezmény nem jár automatikusan, ehhez az Egyesület Elnökének hozzájárulása szükséges,                                                                  az engedmény összegét fel kell tüntetni a házjegyen.

7. Vendégházakban fogható nemes és egyéb halak mennyisége – napi, heti bontásban:

[Egyesületi tag esetén, – stégen, szabadparton – fogott mennyiség (db, kg) összevonható a Vendégházakban fogott nemes halak mennyiségével, de nem haladhatja meg az engedélyezett heti mennyiséget.    Egyéb hal esetén (pl. felnőtt) a Vendégházban fogott max. 3 kg, az adott héten kiegészíthető 5 kg-ig a stégen, parton fogott egyéb hallal. Nem Egyesületi tagunk esetén Ha bármely napon nem fogta meg az aznapi engedélyezett mennyiséget, másnap az előző nap nem fogott mennyiség már nem áll rendelkezésére. (Pl. felnőtt horgász három napra váltott napi területi engedélyt. Első nap megfogta a 2 db engedélyezett nemes halat, második nap nem fogott semmit, a harmadik nap fogott 1 db nemes halat, tehát a horgászat befejezését követően 3 db nemes halat vihet el, még akkor is, ha az utolsó nap lehetősége lenne több nemes halat fogni, mert sok kapása volt.]

8. Vendégházak állapotáért, a benn tartózkodó személyek viselkedéséért, a tisztaságért, a benn lévő eszközök, berendezések meglétéért, műszaki állapotukért anyagi felelősséggel tartozik az a személy, akinek a nevére a házbérleti jegyet kiállították.

9. A Vendégházakban – halfogás nyilvántartó könyvet kell vezetni. Ebben minden kifogott nemes halat, függetlenül azok méretétől be kell írni, dátum, név, halfaj, súly (nem kell kerekíteni, egy tizedes pontossággal), cm, visszaengedte vagy nem. A készült statisztikát a horgásztó népszerűsítésére használjuk.

     IV. Tilalmi rendelkezések

1. Az erőműi tavon és az Által-éren a ragadozó halak tilalmi ideje megegyezik, de az eltér az országos horgászrendtől.

Országos horgászrendtől eltérően február 1. 00:00 órától – április 30. 24:00 óráig csuka, süllő, balin, fekete sügér horgászata semmilyen módszerrel nem engedélyezett.

Ez idő alatt: csali háló használata TILOS!

Csuka, süllő, balin, fekete sügér véletlenszerű megfogása esetén sem tartható meg, kíméletes horogszabadítást követően azonnal vissza kell engedni a vízbe.

Harcsa horgászata megengedett, puhatestű csalival (giliszta, lótetű, nadály) és 15 cm-nél nagyobb csalihallal szabad csak horgászni. (Stupekkel való horgászatnál csak egy ágú horog használható.) Küsszel való horgászat mérettől függetlenül TILOS!   

Országos horgászrendtől eltérően május 01. 0:00 órától – június 15. 24:00 óráig harcsa horgászata semmilyen módszerrel és csalival nem engedélyezett. Horgászata TILOS!

Ez idő alatt: csali háló használata engedélyezett, stupekkel horgászni szigorúan TILOS! Véletlen fogott harcsa nem tartható meg, független az alkalmazott csali fajtától, harcsa tilalom alatt, mérettől, súlytól függetlenül fogott harcsa nem vihető el, kíméletes horogszabadítást követően azonnal vissza kell engedni a tóba, puhatestű csalik használata nem engedélyezett (giliszta, lótetű, nadály),  csukára, süllőre, balinra, fekete sügérre 15 cm-nél kisebb csali hallal már lehet horgászni mindenféle horgászmódszerrel (kivétel stupek).

Az Által-éren május 1. 0:00 óra és június 15. 24:00 óra közötti időszakban csak sneciző, orsó nélküli készséggel lehet horgászni, csak csalihal fogás céljából. Csak csalihal tartható meg! A hídtól felfele, a Környei tóig csaliháló használata sem megengedett. Június 16. 0:00 órától – következő év január 30. 24:00 óráig ragadozó halak horgászatára módszer és csali szempontból nincs korlátozás.

Tilalmi időn túl (05.02 – 06.15.) a compó horgászható, de nem vihető el. A meg fogott halat kíméletes horogszabadítás után azonnal vissza kell helyezni a tóba.

2. Ragadozó halra bedobott horgászkészséget (beleértve stupek) ellenőreink a szerelék, a csali, illetve csalihal méret ellenőrzése miatt kihúzathatják, a szabály megszegőkkel szemben fegyelmi eljárást kezdeményeznek                            

3. A horgásznak, a kifogott, megtartott méret vagy mennyiségi korlátozás alá eső halat a szákolást követően a fogási naplóba azonnal be kell írni (kg és cm). A fogási naplót arab számmal, olvashatóan, tollal kell vezetni. A kifogott hal „cm” méretét a harmadik *** kód rovatba kell beírni.

A sárga matrica megszüntetése miatt: a fogási naplóba beírt, megtartott halat a haltartóból való kivételekor a második ** kód rovatba azonnal egy „x”-el  kell jelölni.

4. A kifogott halat szárazon vagy vízen lassú fulladásnak kitenni TILOS! A megtartani kívánt halat a horogtól kíméletesen megszabadítva gyűrűs szákban, vagy felkantározva, szájbilincsre fűzve vízben kell tartani vagy azonnal meg kell ölni. Azt a halat, amelyet a horgász nem kíván megtartani, azonnal vissza kell engedni a tóba. A vissza nem engedett halat később fogott más hallal kicserélni TILOS! A fogási naplóban rögzített halat maximum 48 óráig szabad a vízben tartani. Méret alatti süllő csuka, feketesügér, tokhal kifogásakor, félrenyelés esetén kötelező a horgot, előkét levágni a halkímélés céljából.                                                                                                                                                      5. A kifogott és a horgász által megtartani nem kívánt, fogási naplóban nem rögzített nemes és egyéb hal átadása, kicserélése TILOS!    
6. Nyereményként kapott horgászati lehetőség nem adható át (Pl. Horgászversenyen nyert Vendégházi horgászati lehetőség).  
7. A közgyűlés napján 6.00 órától 14.00 óráig horgászati tilalom van érvényben.                                                             

V. Horgászállásokra, erőműi tó partján lévő területek használatára vonatkozó előírások                                                                                               1. Az Erőműi tavon horgászállással (stéggel) kizárólag az Egyesület tagjai, illetve az egyesülettel kapcsolatban álló jogi személyek rendelkezhetnek.                                                                                                                                       2. Az Erőműi tavon horgászállást létesíteni, vagy a meglévőn átalakítást, bővítést végezni az Egyesülethez 3 példányban benyújtott kérelem alapján, a víztulajdonos által kiadott előírások szerint lehet. A bővítési kérelemnek tartalmaznia kell a megváltozott alapterület nagyságát, mire irányul a változtatás, a két stégszomszéd hozzájáruló nyilatkozatát, aláírását. A bővítés vagy felújítás engedélyezése csak az Egyesület Elnökének aláírásával történhet.

A stégek bővítése során beadott kérvénnyel egy időben befizetendő „Bővítési díj” mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. A munka csak az engedélyezést követően kezdődhető meg. Engedély nélküli bővítés, felújítás FEGYELMI VÉTSÉGNEK számít, pótdíj köteles, melynek következményeit a stégtulajdonos viseli!

A pótdíj megfizetése, a stég engedély nélküli átalakítása, bővítése a stég tulajdonost nem mentesíti az engedély kérelem beadása alól. A horgászállás által elfoglalt vízterület használatáért bérleti díjat kell fizetni a vízterület tulajdonosának, amelyet a VÉRt évente határoz meg.

A horgászállásokon lévő házak fürdőszobával való bővítésére csak akkor kerülhet sor, ha a szennyvizet zárt tartályba vezetik. A szennyvíz zárt tartályba való vezetését, annak kiépítését a Vezetőség által meghatalmazott személyek ellenőrzik. Szennyvíz semmilyen formában nem juthat a tó vízébe!

3. A horgászállások nagysága az 56 m2-t nem haladhatja meg (emeleti rész az alapterületbe nem számít). A faház csúcsmagassága maximum 5 méter lehet. Az oldalpalánk (szélfogó) 0,8 méternél nem lehet magasabb. A horgászállás bejáratához levélgyűjtő szekrény, cső, stb. felszerelése szükséges.

Az 56 négyzetmétert meghaladó horgászállás két stégnek számít, ezért két területi horgász engedély váltása kötelező!

A „dupla stéget” vásárolók (két stégszámmal rendelkezők) részére két területi horgász engedély váltása kötelező! A bővítés következtében az 56 m2-t meghaladó stég után is két területi engedélyt köteles váltani a tulajdonos.

A két területi horgász engedéllyel rendelkező horgász is csak két horgászbottal horgászhat.

4. A horgászállást a tulajdonos saját költségére és kockázatára építi, bővíti, felújítja.  A vízterület tulajdonosa, és az Egyesület, erkölcsi vagy anyagi felelősséget nem vállal az esetlegesen bekövetkező károkért, lebontásuk elrendelése esetén kártérítést nem fizet, azt kizárja, illetve csere területet nem biztosít!

5. Az erőműi tó partján nem a horgász saját tulajdonában lévő terület használatát (kiskertművelés), a területet használó a saját költségére és kockázatára végzi. Azon az épületet saját költségére és kockázatára építi és tartja fenn. Ezért a terület tulajdonosa, és az Egyesület, erkölcsi vagy anyagi felelősséget nem vállal az esetlegesen bekövetkező károkért és a területhasználat befejezésének, az épület bontásának elrendelése esetén kártérítést nem fizet, azt kizárja, illetve csereterületet, nem biztosit.

6. A horgászállások alatti és melletti vízterület, valamint a part nem a horgász tulajdona, ezért köteles tűrni, hogy ott más horgászok horgásszanak és közlekedjenek, ha magatartásukkal nem sértik a horgászrend előírásait és nem zavarják a horgászállás tulajdonos tevékenységét. A vízparton a gépkocsik parkírozását úgy kell megoldani, hogy az a közlekedést ne akadályozza.

7. Az Erőműi tó partján lévő területet használni, lekeríteni, bármilyen létesítményt építeni csak a tulajdonos engedélyével lehet, melyért a tulajdonos igénye esetén bérleti díjat kell fizetni.

8. A horgászállást és a bejárót a tulajdonos a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban köteles tartani!                    

9. A horgászállás, horgászat közben csak úgy zárható be, hogy az ellenőrzésre azonnal nyitható legyen, pl. rigli, retesz, kapocs, zár, stb.

A horgászállás bezárása esetén a tulajdonos köteles csengőt felszerelni az ellenőrzés biztosítása céljából. Az ellenőrzést végző személy jogosult betekinteni a stégen lévő hűtőszekrénybe is és az ott tárolt hal eredetét vizsgálni.

10. Az Erőműi tavon a dőlő bója megszüntetésre került, az eddig kihelyezett bójákat el kell távolítani a vízből. Az eltávolítás végső határideje  2020. február 1. Kérésre a Tógazda a középső gáton kijelölheti a behúzás helyét, a stégszomszédokkal egyeztetve.

11. Az erőműi tavon, a horgászállásokon máshonnan származó hal nem tárolható, kivétel a vásárolt csalihal. Az erőműi tópart nem számít, idegen helynek ezért a parton fogott halat a fogási naplóba történt bejegyzés után élve lehet a horgászállásra vinni és ott a haltartóban tárolni!

12. A horgászat befejeztével a haltartókat a vízből ki kell venni. A vízben hagyott haltartókat, ha nincs benne hal, az ellenőrök csónakkal való ellenőrzéskor kiszedik.

13. A horgászállás tulajdonosa illetve „tartós” használója fegyelmileg felel vendégei viselkedéséért, még akkor is, ha Ő nem tartózkodik a stégen. A stégen és a parton rendezvények alkalmával este 10 órától a hangoskodás tilos, zenehallgatást normális hangerővel lehetséges.

Az egyesület vízterületein hangoskodni, mások pihenését, szórakozását zavarni tilos! Tilos este 10 órától reggel 7 óráig nagy zajjal záró tevékenységet folytatni (stégjavítás).  Hétvégeken mások pihenését zavaró tevékenységet folytatni tilos!  Stégépítés, stégjavítás a szomszédok türelmének kérésével, kivételesen megengedett.

 14. A horgászstégek bérleménykénti kiadását a vezetőség felé be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztása fegyelmi eljárást von maga után. A bérlőknek horgászni csak a horgász feltételek megléte esetén lehetséges. A stég tulajdonos a bérlőnek köteles horgászrendet biztosítani.

15. Az Egyesület vezetősége április hónapot tisztasági hónapnak nyilvánítja, a tisztasági hónap eredményét májusban értékeli.

A tó körüli bejárás alkalmával a legrendezettebb és tiszta környezettel rendelkező stég egy évre megkapja a „Rendezett stég és környezete” táblát. Az összegyűjtött szemét elszállítása az összegyűjtést végző horgász feladata.

16. A jelenlegi tulajdonos (Vértesi Erőmű) a stégek mögötti kiskertek használatához hozzájárul. Mindenki csak a saját stége mögötti területet veheti igénybe. A stégek tulajdonváltásakor a stégek mögötti kiskert használati joga az új stégtulajdonost illeti meg.

17. Horgászállások átadása, értékesítése a horgászirodában történik, mindkét fél együttes jelenlétében. Horgászállást csak – a tárgy évben – teljes jogú horgászengedéllyel rendelkező horgász értékesíthet. Horgászállást csak teljes jogú egyesületi tagsággal rendelkező horgász vásárolhat. A Vértesi Erőmű felé a vevő átírási díjat fizet, mértékét a Vért évente határozza meg. Stégátírással kapcsolatos ügyintézést külön szabályzat rögzíti.

18. Ha egy stégen (csak stégen) többen horgásznak, elegendő egy súly és hossz mérőeszközzel rendelkezni.               

IV. Egyéb rendelkezések

1. Az Egyesület vezetősége horgászhíradót üzemeltet, amely esetenként kerül kiadásra. Az információk közlése a faliújságon kifüggesztett horgászhíradóban, az Egyesület honlapján és a nyílt facebook oldalán történik.

2. Az Erőműi tó területén fakivágás csak veszélyhelyzet elhárítása céljából engedélyezett. Az engedélyt írásban kell benyújtani az Egyesület vezetéséhez.

Az Egyesület vezetősége a tulajdonossal (VÉRT) az engedélyt az alábbi feltételekkel adja ki: fakitermelés saját felelősségre történik, a fakitermelés a kezdeményező feladata, a kivágott fát, törmelékkel együtt el kell szállítani, a kivágott fát lehetőleg pótolni kell a Vezetőség jóváhagyásával. az Egyesület vezetősége az érintett horgász kérésére a fa kivágáshoz segítséget nyújthat.

3.  Egyesületünknél társadalmi halőrök és halászati őrök végeznek rendszeres ellenőrzést, az Egyesület Vezetősége által kiadott megbízólevél alapján.

4. Gyermektáborok lebonyolításával, szervezésével és a horgászversenyekkel kapcsolatos Információ megtalálható: http://tatabanyaeromuihorgaszto.hu/horgasztaborok/

5. Az Egyesület részére szervezett „önkéntes adomány” (gyűjtés) csak előre meghatározott cél érdekében indítható a vezetőség kétharmados döntése alapján. Az adomány összegét a kijelölt személy részére kell befizetni, nyugta ellenében. Az adomány csak a meghirdetett célra használható fel, utólag a Közgyűlést tájékoztatni kell.

10. Horgászegyesület által kiadott területi tagdíj jegyeken (területi, éves, napi tagdíj jegy, hajójegy, hajó bérleti jegy, vendégjegy, céges jegy, vendégház jegy) a Horgászrend kivonata és annak mellékletei tájékoztató jellegű, vitás kérdés esetén a Horgászrend előírása az irányadó.

11. Az Erőműi tóparton a parti horgász 10 m-es körzetben (10 m-es sugarú körben) felel a horgászhely tisztaságáért.

Horgászat csak rendezett tiszta környezetben lehetséges. Minden horgász, a horgászat ideje alatt köteles műanyag    

szemetes zsákot magánál tartani, horgászat során a szemetet abba gyűjteni, majd azt a horgászat befejeztével magával vinni. A horgászhelyet csak tisztán lehet átadni a következő horgásznak.

Szemetes zsák hiánya esetén a napi területi tagdíj jegy, vendégjegy, CÉGES jegy, ellenőrzéskor bevonásra kerül, a horgász köteles a vízpartot elhagyni.

13. Horgásziroda címe: 2800 Tatabánya, Környei út 42.

Iroda elektronikus elérhetősége: tbjohorg@gmail.com

Irodavezető: Both Józsefné (Aranka) +36 20/339-0044

Nyitva tartás: minden péntek 13:00 – 17:00

Ettől eltérő nyitva tartás közzétételre kerül a VII. fejezet 1 bekezdés szerint

Egyesület honlapja elérhető: http://tatabanyaeromuihorgaszto.hu

Facebook elérhetőség: https://www.facebook.com/groups/joszerencset/

VII.     Záró rendelkezések

A korábban elfogadott Horgászrend és módosításai jelen szabályozás hatálybalépésével hatályukat vesztették. Ez a horgászrend egységes szerkezetben 2019. február 01. napján lép hatályba.

Tatabánya, 2019. január