Gyermektáborok minden évben!
A horgászegyesületünk működésének egyik legfőbb célja a horgászsport népszerűsítése, a fiatalok szabadidejének ésszerű, biztonságos programokkal való kitöltése. Erre egy kitűnő lehetőség a nyári horgásztáborozás.
bővebben
A horgászvízről
A tavat Komárom Esztergom Megye legnagyobb vízfolyásának, a Vértes hegység lábánál eredő 47,5 Km hosszú Által ér tatabányára érkező szakaszának a felduzzasztásával hozták létre a múlt század első harmadában az 1930-as években.
bővebben
Previous
Next

Kivonat MVM Erőmű szerződéséből

1.5. A Bérbeadó a hűtőtó – tulajdonában lévő – part menti területén, a stégtulajdonosok által kérelmezett, szennyvízgyűjtésre, tárolásra alkalmas tartályok földfeletti telepítését, engedélyezési eljáráshoz köti.

1.6. A szennyvíz tartályok engedélyezéséhez szükséges kérelem benyújtásához az alábbi – kérelmező által biztosított – csatolmányok szükségesek:

a. A kérelmező / kérelmező (k) személyes adatai, horgászállás (ok) adatai, rövid leírás (a tartály (ok) elhelyezése, alap vagy talpazat méretei, anyaga, csővezeték nyomvonala (mindezek helyszínrajzon jelölve),

b. A tartály (ok) földmérővel kiméretett, pontos helymeghatározása (hrsz.), helyszínrajz, kitűzési jegyzőkönyv, (ez az engedély kiadás után a Bérbeadó és a Kérelmező közötti területbérleti szerződés jogalapja amennyiben a kijelölés a bérbeadó területére esik),

c. Ha a tartály és/vagy a nyomvonal kitűzési pontja idegen ingatlant is érint, a kérelmet elsőként a másik földterület tulajdonosa részére kell benyújtani,

d. Csak abban az esetben lehet a másodlagos kérelmet benyújtani a Bérbeadó részére, amennyiben az idegen terület tulajdonosa engedélyezte a tartály elhelyezését,

1.7. Az engedély kiadását helyszíni szemle előzi meg a kérelmező és a Bérbeadó képviselőinek részvételével.

1.8. Az engedély kiadását követően a kérelmezőnek a kivitelezési munkák kezdeti és befejezési időpontjáról írásos tájékoztatást, és a szükséges műszaki dokumentumokat, (megvalósulási tervrajz, nyomvonalrajz, teljesítmény nyilatkozatok, nyomáspróba jegyzőkönyvet, minőségi bizonyítványok, kivitelezői nyilatkozat, stb.) kell megküldeni a bérbeadó részére.

1.9. A létesítési engedély kiadásával a bérbeadó a kérelmezővel – a szennyvíztartály elhelyezéséhez igényelt területre – külön területbérleti szerződést köt, melynek egy példányát a további ügymenet gyakorlásának céljából a bérbeadó átad bérlő (horgászegyesület) részére.

1.10. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérbeadó által engedélyezett szennyvíztartályok területbérleti szerződésben foglalt környezetvédelmi és üzemeltetési szabályokat, előírásokat betartatja, és azt a tagjaira nézve is kötelezővé teszi, és amennyiben ezen a területen hiányosságokat, súlyos szabálysértést észlel, erről haladéktalanul tájékoztatja a Bérlő és a Bérbeadó megbízottját.

1.11. A szennyvíztartályok területbérleti szerződésének hatálybeli, módosítására, meghosszabbítására, kizárólag a Bérbeadó jogosult.

1.12. Bérbeadó a szennyvíztározó létesítéséhez a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett környezetvédelmi és üzemeltetési szempontú feltételeket követel meg:

a. A szennyvízvezeték és tározó teljesen zárt, kizárólag szivárgásmentes kivitelben létesíthető,

b. Hőszigetelésről, elfagyás elleni védelemről gondoskodni kell,

c. A létesítményeket a tó üzemvízszintje felett kell elhelyezni, a vízzel nem érintkezhetnek,

d. A tározót rendszeresen üríttetni kell az arra jogosult szervezettel,

e. A felszíni víz beszennyeződés nem kerülhet, a létesítményből adódó mindenféle környezetszennyezésért a felelősség annak építtetőjét terheli,

f. A szennyvíz elvezető és gyűjtő létesítmény nem akadályozhatja a tó és 3 méteres parti sávjának üzemeltetési feladatait. A tavon végzendő munkák, fejlesztések, vízkár elhárítási teendők során a tavat üzemeltető elbontathatja a vezetéket és a szennyvízgyűjtőt.

Elérhetőségeink

Tatabányai “Jó-szerencsét” Természet-Környezetvédő Horgász Egyesület

A tó megközelíthetősége