Gyermektáborok minden évben!
A horgászegyesületünk működésének egyik legfőbb célja a horgászsport népszerűsítése, a fiatalok szabadidejének ésszerű, biztonságos programokkal való kitöltése. Erre egy kitűnő lehetőség a nyári horgásztáborozás.
bővebben
A horgászvízről
A tavat Komárom Esztergom Megye legnagyobb vízfolyásának, a Vértes hegység lábánál eredő 47,5 Km hosszú Által ér tatabányára érkező szakaszának a felduzzasztásával hozták létre a múlt század első harmadában az 1930-as években.
bővebben
Previous
Next

Együttműködési megállapodás!

Mely, létrejött a Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület (továbbiakban Tatabányai Polgárőrség, vagy Polgárőrség), valamint a Tatabányai “Jó-szerencsét” Természet – Környezetvédő Horgász Egyesület (továbbiakban Tatabányai „JÓSZERENCSÉT” KTHE, vagy horgászegyesület) között a mai napon.

A felek az alábbiakban állapodnak meg:
A Tatabányai Polgárőrség vállalja a Tatabányai „JÓSZERENCSÉT” KTHE kezelésébe tartózó vízterületeken, illetve ezek környékén járőrözést végez.
Az egyesület kezelésébe tartozó vízterületek:
Bánhida erőműi-tó,
Farkas tavak 1,2,3,
Által-ér (Bánhida erőműi-tótól a Bokod Erőműi-tóig a Környei-tó kivételével)
3) Az erőműi-tó négy irányból hagyható el, illetve közelíthető meg:
Által-ér hídján keresztül a Fácános felé,
Fürdő utca,
Környei út,
Farkas-tavak irányába.
4) Az egyesület kezelésében lévő vízterületeket megközelítő utak közterületnek számítanak, gépkocsi forgalom elöl le nem zárhatók, ezért fokozott ellenőrzési tevékenységre van szükség.
5) A Tatabányai Polgárőrség vállalja, hogy az egyesület kezelésébe tartozó vízterületeken járőrözést végez. Ezen ellenőrzés célja vagyonvédelem. Ellenőrzés alkalmával a horgászok tulajdonában lévő faházak (stégek), egyesület tulajdonában lévő 129-es „PREKOB” és a CENI vendégházak, Által-ér befolyónál lévő faház és esőbeállók, valamint a magas parton kihelyezett esőbeállók vagyonvédelmét, állagmegóvását, biztosítja saját hatáskörben, esetenként a rendőrséggel közös szolgálatban.
6) A horgász egyesület és a rendőrség közös ellenőrzéseihez a Tatabányai Polgárőrség polgárőrt (polgárőröket) biztosít. Cél: az erőműi-tó két fő kijáratának (Fürdő utca és a Környei út) egy időben történő lezárása és a kimenő gépkocsik csomagtartóinak ellenőrzése. A tárgy havi – rendőrség által visszaigazolt – két, esetenként három ellenőrzési időpont, a tárgy hónapot megelőző hónap 20-ig megküldésre kerül.
7) Ezen túlmenően a Tatabányai Polgárőrség saját szervezésben végez ellenőrzéseket. Ezen ellenőrzésekről nyilvántartást vezet, melyet havonta összegezve megküld az egyesület főellenőrének. Ez időszakban az ellenőrzések, főleg a szabad parti részeken, az Által-ér horgászegyesülethez tartózó részén, napi területi jeggyel horgászó horgászokra és egyesületi tagokra, valamint a Farkas tavakra terjedjenek ki.
Különös hangsúlyt kell helyezni az Által-ér egyesülethez tartozó szakaszára a tavaszi ívás idején.
8) A Tatabányai Polgárőrség állománya (kivétel – megbízó levéllel rendelkezők) önálló horgászattal kapcsolatos ellenőrzést nem végez, ehhez az egyesület megbízólevéllel rendelkező ellenőrt biztosít. Ebben az esetekben a polgárőr az ellenőr személyes biztonságát biztosítja, fegyelmi eljárás esetén tanúskodik, segíti az egyesület Fegyelmi Bizottság munkáját, fényképet, videót készíthet.
9) Fényképes megbízólevéllel rendelkező polgárőr jogosítványa, hatásköre megegyezik az egyesület társadalmi halőrök hatáskörével. Ellenőrzést végezhetnek stégeken, befolyónál a szabad parton, a magas parton, vendégházakban, Farkas tavakon és az Által-éren. Ellenőrizheti az egyesület felnőtt, ifi és gyermek tagjait és a napi területi engedéllyel, vendég és CÉGES jeggyel rendelkező idegen horgászokat. Felhatalmazással bír a horgászegyesület kezelésében lévő területeken közlekedő, vagy parkírozó személy és teher gépjárművek, (beleértve: lakókocsit, kerékpárt, motorkerékpárt is), megállítására és azok csomagtartóinak ellenőrzésére, rendőri jelenlét nélkül is. Előre egyeztetett időpontban csónakkal is végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés tényét – horgász esetén – (dátum, idő, szignó) rögzítheti a fogási naplóban, illetve napi területi engedélyen, szabálytalanság esetén bejegyzést, írásbeli figyelmeztetést is rögzíthet.
10) Megbízólevéllel rendelkező polgárőrök által végzett ellenőrzések időpontját nem kell bejelenteni a horgászegyesületnek, de a polgárőrség vezetőjének, vagy helyettesének igen, mert az ellenőrzések időpontjáról, ellenőrzést végző polgárőrök nevéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás formáját, tartalmát, közösen összeállítják és az „Együttműködési megállapodás” mellékletét képezi.
11) Az ellenőrzések időpontja, helyszíne változatos, nem kiszámítható, bizalmas és nem nyilvános.
12) Írásbeli figyelmeztetés beírásáról e-mail üzenetben tájékoztatni kell a főellenőrt.
13) A polgárőrök felkészítése, közös ellenőrzések szervezése a horgászegyesület főellenőr feladata.
14) Közös ellenőrzéseket az egyesület társadalmi halőrei a részükre kiadott „Halászati Őr szolgálati napló” –ban név szerint vezetik.
15) A Tatabányai Polgárőrség a fenti tevékenységért pénzbeli hozzájárulást nem kér.
16) A Tatabányai „JÓSZERENCSÉT” KTHE a tevékenység végzéséért egy darab CÉGES jegyet (Ára – nulla Ft) felajánl. A CÉGES jegy a tárgy év február 1-től a következő év január 31-ig érvényes, majd a fogási adatokkal szabályosan kitöltött CÉGES jegyet le kell adni, ezt követően vehető át a következő évre szóló jegy. A CÉGES jegy kiadásáért, annak szakszerű használatáért, a horgászrend betartatásáért Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület Elnöke, vagy helyettese felel.
17) A CÉGES jeggyel egyszerre, egy időben egy személy horgászhat, akinek rendelkeznie kell a horgászrendben előírt felszerelésekkel.
18) A CÉGES jegy meghatározott mennyiségű hal kifogására ad lehetőséget (2019/20. horgász évadban ez 36 db nemes hal, plusz 40 kg egyéb hal), ennek megfogása esetén már nemes és egyéb hal nem vihető el, a horgászat nem folytatható. Ezt követően a CÉGES jegy mellé bérelhető etetőhajó, vagy váltható etetőhajó jegy és személyre szóló napi területi engedély, mellyel ismét elvihető napi 2 db nemes hal és 3 kg egyéb hal.
19) A CÉGES jegy felhasználójának rendelkeznie kell horgászkártyával (horgászvizsgával), éves állami horgászjegy és fogási naplóval, CÉGES jegyet igénybe vevő, aláírásával nyilatkozik, hogy a Horgászrend előírásait megismerte, tudomásul vette, azt alkalmazza.
20) A horgászó polgárőr, horgászat közben olyan horgász, mint bármely egyesületi tag, vagy napi területi engedéllyel rendelkező horgász, ellenőrzéskor köteles igazolni magát az éppen ellenőrzést végző fényképes megbízó levelet felmutató halőrnek (polgárőrnek), köteles a kért eszközöket bemutatni.
21) Szabálytalan horgászat esetén, az első figyelmeztetés beírását követően a vizsgálatot és a felelősségre vonás mértékét a Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület Elnöke végzi, melyről tájékoztatja a horgászegyesület főellenőrét.
22) Második írásbeli figyelmeztetés beírása esetén, a CÉGES jegy bevonásra kerül, a fegyelmi vizsgálatot a horgászegyesület vezetője rendeli el, melyről tájékoztatja Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület Elnökét.
23) Súlyos vétség esetén, a CÉGES jegy azonnal bevonásra kerül, annak további használata a horgászegyesület elnökének hatásköre.
24) A horgászegyesület részéről a kapcsolattartó – Markovics András főellenőr. Elérhetősége: markovicsa4@gmail.com, markovics.andras53@gmail.com,
Tel: +36 30/687-2356
25) A Tatabányai Polgárőrség részéről kapcsolattartó – Zsombók László Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület Elnöke. Elérhetősége: zsombok.laszlo@gmail.com Tel: 30-621-1100
26) Az együttműködési megállapodás az aláírástól visszavonásig érvényes. Annak megszüntetését, bármelyik fél kezdeményezheti, közösen elfogadott időponttól az megszűnik. A kiadott megbízóleveleket és a CÉGES jegyet a megszűnés időpontjáig vissza kell küldeni az egyesület címére, vagy azt személyesen át kell adni az egyesület főellenőrének.
27) A horgászegyesület honlapja elérhető: https://tatabanyaeromuihorgaszto.hu/
Egyszerűbb elérési lehetőség: ceni.hu
Az egyesület honlapján a kiadott utasítások, a horgászrend elérhető.
28) Az egyesület nyílt facebook oldalára is gyakran felkerülnek fontos információk, az ellenőröknek is szükségük lehet rá.
Facebook elérhetősége: https://www.facebook.com/groups/joszerencset/
29) A horgászegyesület elnökének megadásra kerül azon polgárőrök neve, akik ellenőrzésre lehetnek jogosultak, figyelemmel az adatvédelmi törvény által szabályozott jogosultságokra. Elérhetőséget a jogszabály előírásainak megfelelően annak kezelése érdekében adják meg.
30) A horgászegyesület elnöke is megadja az ellenőrök névsorát és elérhetőségét.
31) Azon polgárőrök részére, akik megbízólevéllel rendelkeznek, és a horgászegyesületünknél váltanak állami horgászjegy és fogási naplót, valamint éves területi jegyet, a horgászegyesület – az alábbi feltételek teljesülése esetén – a 2020/21 horgász évadban 50% kedvezményt biztosít a területi jegy árából. Etetőhajó bérlésre, illetve etetőhajójegy vásárlásra kedvezményt kapnak (egyesületi tagokkal megegyező összeget fizetnek.)
32) Kedvezmény igénybevételének feltételei:
horgász egyesületünknél tagsággal kell rendelkeznie,
vállalja a társadalmi halőr vizsga megszerzését (egyéni felkészülés, megadott vizsgaanyagból), melynek költségét a horgászegyesület fedezi,
éves szinten minimum 25 ellenőrzést végez, polgárőr társával, vagy az egyesület ellenőreivel, melyet a polgárőrség vezetője, vagy helyettese igazol, több ellenőrzés vállalása nem kizárt.
33) Az együttműködés további szabályait a mindenkor hatályos jogszabályok – polgárőr törvény, adatvédelmi törvény, polgári törvénykönyv, valamint a horgászegyesület alapszabálya, horgászrendje, fegyelmi szabályzata szabályozza.
34) Az Együttműködési megállapodás az aláírás dátumának időpontjában lép hatályba.

Tatabánya, 2019. szeptember 24.

Az ellenőrzésekről dokumentációk vezetése táblázat formájában.

Elérhetőségeink

Tatabányai “Jó-szerencsét” Természet-Környezetvédő Horgász Egyesület

A tó megközelíthetősége