Gyermektáborok minden évben!
A horgászegyesületünk működésének egyik legfőbb célja a horgászsport népszerűsítése, a fiatalok szabadidejének ésszerű, biztonságos programokkal való kitöltése. Erre egy kitűnő lehetőség a nyári horgásztáborozás.
bővebben
A horgászvízről
A tavat Komárom Esztergom Megye legnagyobb vízfolyásának, a Vértes hegység lábánál eredő 47,5 Km hosszú Által ér tatabányára érkező szakaszának a felduzzasztásával hozták létre a múlt század első harmadában az 1930-as években.
bővebben
Previous
Next

2022-es Horgászrend

 I.      Általános előírások

1.         A Tatabányai „Jószerencsét” Környezet – Természetvédő Horgászegyesület (a továbbiakban a Horgászrend alkalmazásában: Egyesület) vízterületei: Tatabánya Erőműi-tó, Által-ér (Bánhida erőműi-tótól a Bokod Erőműi-tóig a Környei-tó kivételével) 1, 2, és 3. sz. Farkastó.

2. Az Egyesület által kiadott éves területi horgász engedély a kiadás dátumától az engedély kiadását követő január 31-ig érvényes. Február 01-től már csak a tárgy évre érvényes éves területi horgász engedéllyel lehet horgászni.

Az Egyesület által kiadott éves és napi területi horgász engedéllyel az Erőműi tavon és az Által-ér, előző pontban jelzett szakaszán lehet horgászni.

A Farkas tavakon horgászni TILOS! (kivétel az Elnök által elrendelt próbahorgászat, beleértve a gyerektábort is). A MOHOSZ által kiadott tisztségviselői és szolgálati, valamint általános gyermek területi horgász engedély csak az Egyesület felülbélyegzése esetén érvényes.

3. Egyesületünknek az is pártoló tagja lehet, aki tagdíjat és a mindenkori MOHOSZ-díjat megfizeti. A pártoló tag napi területi engedéllyel horgászhat.

4. Az éves területi engedéllyel rendelkező Egyesületi tagunk napi területi engedélyt nem válthat.

5. Az Egyesület vízterületein bármely úszóeszközt és csónakot használni TILOS! Távvezérlésű, kisméretű etetőhajó térítés ellenében használható. Az etetőhajó az etetőanyag szállítására és a horgászkészség behúzására is használható.  Az etetőhajó használati engedély, az azt kiváltó horgász saját – két – horgászkészség behúzására érvényes. Etetőhajóval rendelkező horgász, etetőhajóval nem rendelkező horgász két horgászkészségét behúzhatja, ha az rendelkezik érvényes etetőhajó használati engedéllyel.

Az etetőhajót a parttól maximum 150 méterig, illetve a gátig lehet használni.

6. Csónak használata csak ellenőrzésre és halgazdálkodási célból megengedett, az arra feljogosított személyek részére. Etetőhajó mentést az egyesület vezetősége által feljogosított személyek végezhetnek mentési díj 1000 Ft ellenében. A mentés naponta napkeltétől – napnyugtáig vehető igénybe.

7. Az Egyesület vízterületein fürödni, állatot fürdetni tilos! Vízparton gépkocsit, állatot mosni tilos! TILOS a vízpart közeli füves részt megközelíteni gépjárművel, valamint a behajtás a védőgát alatti füves területre. Parkolás a köves részen, a gáti véd műn és a kialakított parkolóban lehetséges.

A tó szabad partján, az Által-ér befolyónál sátor és lakókocsi felállítása engedélyezett, ha elhelyezése a szabad közlekedést nem akadályozza.

A tó jegén csak saját felelősségre, biztonságos minimum 15 cm-es jégvastagság esetén, halgazdálkodás (lékvágás) céljából szabad tartózkodni.

A tóban lévő Bánhidai Erőmű tulajdonát képező gátrendszerre, műtárgyakra, erőmű által bekerített területre felmenni szigorúan tilos!

8. A parti sávban és a horgászállásokon állatot tartani tilos! Ebeket csak gazdájuk jelenlétében lehet tartani (bezárva, vagy megkötve az ellenőrzés alatt) úgy, hogy a környező horgászokat és az ellenőrzést ne zavarja.

9.  Az Egyesület horgászállásokkal be nem épített partszakaszain foglalt hely nincs. Minden horgász az érkezés sorrendjében választhat horgászhelyet. Horgászállás tulajdonos a parton csak akkor horgászhat, ha szabadparti hely áll rendelkezésre. A parti horgász kérésére azonnal el kell hagyni a parti horgászhelyet!

10. Az Egyesület vízterületein ellenőrzésre a jogszabályokban meghatározott személyeken kívül az Egyesület tisztségviselői, ellenőrei, a tógazda és a Vezetőség által megbízottak, fényképes igazolványuk felmutatásával jogosultak.

A horgászatra jogosult  az ellenőrzést a vízparton és az onnan elvezető útvonalon köteles tudomásul venni és az ellenőrzés feltételeit biztosítani.

A horgászatra jogosult horgászás közben és a vízpartról való távozáskor, amennyiben halat szállít, köteles magánál tartani: a személyi igazolványt, a horgászkártyát, a területi horgász engedélyt és a fogási naplót. Az ellenőrzésre jogosult személyek felszólítására be kell mutatnia és lehetővé kell tenni a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását. Az ellenőrzés során készült videó vagy fényképfelvétel bizonyítékul szolgál, azt az ellenőrzött személy köteles tudomásul venni és ahhoz hozzájárulni.

Az ellenőrzésre jogosult személyek az egyesülethez tartozó vízterületen és ahhoz vezető utakon minden járművet megállíthatnak, átvizsgálhatnak (rendőri jelenlét nélkül is), horgász okmányokat ellenőrizhetnek, ehhez nem szükséges a jármű vezetőjének hozzájárulása. Az ellenőrzésre jogosult személy a horgászfelszerelést az orvhorgásztól minden esetben, a horgászásra jogosult személytől akkor veheti el, ha az, az elkövetett szabálytalanság tárgyi bizonyítékául szolgál, az elvett eszközről átvételi elismervényt kell adni.

Az ellenőrzésre jogosult halászati őr a szabályokat megsértő horgásztól az adott vízterületre érvényes területi engedélyét, súlyosabb szabálysértés vagy bűncselekmény esetén fogási naplóját is bevonhatja elismervény ellenében.

Az ellenőrzésre jogosult személy felkérése esetén a közelben tartózkodó horgász köteles az ellenőrzéshez segítséget nyújtani, tanúskodni, ha szükséges a fényképező gépet, kamerát, diktafont kezelni! Az ellenőrzésbe az egyesület tagjai közül bárki bevonható (beleértve a stég szomszédot is), önálló intézkedést nem tehet, csak jelenlétével segíti az ellenőrt.

Amennyiben felkérésre sem segíti az ellenőrök munkáját, fegyelmi vétséget követ el.            

11. Az Erőműi tavon csak az egyesület vízterületén fogott hal tárolható. A vízpartról élő hal nem vihető el, a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény előírásai értelmében.

12. Éves, napi terület engedély és az etetőhajó használati jegy (éves, napi vagy bérelt) árából engedmény nem adható.

A tárgy horgász évre kiváltott engedély ára egy összegben fizetendő, ez alól felmentést csak kivételes indokolt esetben az Egyesület Elnöke adhat.

II. Horgászatra vonatkozó előírások

1. Vízterületeinken az éjjel-nappali horgászat megengedett. A horgász, sötétedéstől világosodásig – ha közvilágítás nincs azon a területen – köteles a horgászhelyet folyamatosan megvilágítani úgy, hogy a horgász tevékenysége, felszerelése jól látható legyen. Fejlámpa nem elegendő.

November 1-től április 30-ig, a téli időszakban az erőműi tavon a dobozos csemege kukorica kivételével a száraz kukoricával, bármilyen módszerrel készített (erjesztett, főzött, rothasztott) csali vagy etetőanyag használata TILOS ! 2022.  január 1-től a kutyatáp etetésre és csalizásra való használata SZIGORÚAN TILOS !

2. Országos horgászrendtől eltérően pontyra, koipontyra, amurra, fekete amurra és tokhalra egész évben lehet horgászni, tilalmi idő nem vonatkozik rájuk!

Egyesületünknél halfajokra vonatkozó napi, heti és éves méret, súly és mennyiségi korlátozást vezettünk be.

3. A horgászat hete, a hét első napjával, hétfőn 00 órával kezdődik és vasárnap 24.00 óráig tart.

4. Az Egyesület vízterületein sem vendéghorgászként, sem napi területi engedéllyel nem horgászhat az, akit az egyesületből kizártak, fegyelmileg eltiltottak, vagy ellene fegyelmi eljárás van folyamatban.

5. Az erőműi tavon 5 méter távolságig engedélyezett a lékhorgászat a stégről vagy a partról. A jégen állva horgászni TILOS! (Ezt a tulajdonos Erőművel kötött megállapodás tartalmazza, melynek betartásáért a Horgászegyesület felel.)

6. Felnőtt horgász 2 bottal, ifjúsági, kedvezményezett, és gyermekhorgász 1 bottal, botonként 2 horoggal horgászhat. Két és háromágú horog az egyesület vízterületein nem engedélyezett! Kivétel a ragadozó halak pergetéséhez használt gyári műcsalik, wobblerek, villantók, twisterek). A drótelőkés csukás horog sem lehet két vagy háromágú!

A stupeken max. 2 db egy ágú horog lehet.

A sneciző készség önálló horgászeszköznek számít.

Csaliháló használata – 1×1 – méteres nem számít önálló készségnek, de csak csalihal fogására használható. Csalihalból egyidejűleg 25 db-ot tarthat magánál a horgász. A csalihal hossza nem haladhatja meg a 20 cm-t (orrcsúcstól a farok tövéig).

A csalihalakat külön haltartóban kell tárolni. Amennyiben egy haltartóban tárolják az egyéb halakkal, annak súlyába beleszámít.

7. Egyesületi tagsággal rendelkező gyermek horgász a tag, vagy felnőtt jelenlétében, egy bottal, akár úszós, fenekező, vagy pergető készséggel is horgászhat. Gyermek horgász stupekkel nem horgászhat! Gyermek horgász napkeltétől napnyugtáig horgászhat!

8. Az erőműi tavon, a stégeken a HALBÖLCSŐ használata KÖTELEZŐ! függetlenül attól, hogy milyen horgászmódszerrel horgászik.

Az erőműi tavon, a szabadparton a HALMATRAC használata KÖTELEZŐ! attól függetlenül, hogy milyen horgászmódszerrel horgászik.

Az etetőhajóval történő szabadparti horgászat esetén már nem elég a pontymatrac használata, a HALBÖLCSŐ használata KÖTELEZŐ!

9. Merítő szák használata békés és ragadozó halak esetében kötelező a halvédelem és a sérülés elkerülése érdekében. Vízben tartásukra gyűrűs szák használata kötelező.  A pontyzsák használata a vendéghorgásznál elfogadott a parton.

Ragadozó halak horgászata esetén kötelező a szájfeszítő és a hosszúcsőrű fogó használata!

A horgász köteles mérőeszközt – mérőszalagot és működő képes súlymérleget – magánál tartani, használni.

10. Méret vagy súlykorlátozás alá eső, illetve a megtartani nem kívánt halat a horogtól való kíméletes megszabadítást követően, fertőtlenítő sprayvel kezelni kell, majd fényképezés után azonnal vissza kell engedni a vízbe. Fényképezésre várva nem tárolható a hal. Fényképezésnél minden halat, különösen a nagyméretű nemes halat úgy kell megfogni, hogy az sérülést ne okozzon. Kopoltyújába benyúlni TILOS! Különös gondosságot  igényel a tokhal és az amur esetében, hogy gyors fényképezés után azonnal engedjék vissza a vízbe.

11. Évente megtartható, nemes halak mennyisége:

Egyesületi tagok esetén:

Felnőtt: napi 3 db, heti 3 db, éves 36 db, ebből 18 db lehet ragadozó, egyéb halból napi 5 kg, heti 5 kg, éves 40 kg.

Ifjúsági: napi 2 db, heti 2 db, éves 10 db, ebből 5 db lehet ragadozó,  egyéb halból 3 kg, évi 20 kg.

Gyerek horgász heti 1 db, éves szinten 3 db nemeshal, ebből akár 3 db ragadozó is lehet.

kedvezményezett: napi 2 db, heti 2 db, éves szinten 18 db, ebből 9 db lehet ragadozó.

A haltartóba betett, megtartani kívánt halat azonnal be kell írni a fogási naplóba, még a horgászbotot sem dobhatja be újra, amíg a beírás meg nem történt!

A heti mennyiség (3 db)  akár egy nap alatt is megfogható (nemeshal + egyéb hal) ebben az esetben a további horgászati lehetőség az adott hétre felfüggesztésre kerül. Abban az esetben viszont ha a 3 db nemeshal a szákba került és a fogási naplóba be lett jegyezve, akkor már egyéb halra sem horgászhat tovább!

Felnőtt,  ifjúsági és gyermek horgász tagjaink az éves mennyiség megfogása után nem horgászhatnak, még egyéb halra sem. Tovább horgászni csak újabb területi engedély váltásával  lehet, melyek száma nem korlátozott.

Céges jegy: ugyanazok a mennyiségi korlátozások vonatkoznak a céges jeggyel horgászokra, mint a tagjainkra:

Felnőtt: napi 3 db, heti 3 db, éves 36 db, ebből 18 db lehet ragadozó, egyéb halból napi 5 kg, heti 5 kg, éves 40 kg.

Ifjúsági: napi 2 db, heti 2 db, éves 10 db, ebből 5 db lehet ragadozó, egyéb halból 3 kg, évi 20 kg.

Céges jegy esetén a heti korlát, akkor sem léphető át, ha több Céges dolgozó veszi igénybe az adott héten ugyan azt az éves területi engedélyt.

13.       Nemes halak méret korlátozása:

Feketesügér, csíkossügér)           35 cm (minimum)

Ponty                                           40 cm  (minimum)

Süllő                                            40 cm  (minimum)

Amur                                           45 cm  (minimum)

Balin                                            45 cm  (minimum)

Csuka                                          50 cm  (minimum)

Harcsa                                         70 cm  (minimum)

fekete amur – compó – koiponty  és Tokhal zsákmányként nem vihető el, azonnal visszahelyezendő a tóba.

20 kg feletti harcsát, kíméletes horogszabadítást követően azonnal vissza kell helyezni a tóba.

5 kg feletti nemes halat (ide értve a feketesügér és a csikos sügér is) a harcsa kivételével (harcsa 20 kg) azonnal vissza kell helyezni a tóba. 5 kg feletti nemes hal, (harcsa esetében 20 kg) kerekítési szabály lefelé nem alkalmazható, vissza kell engedni a tóba. (pl. 5,15 kg nem kerekíthető 5 kg-ra, 20,15 kg-os harcsa nem kerekíthető vissza 20 kg-ra)

Békés halból fajtánként két egyforma hal, ragadozó halból fajtánként csak egy-egy darab tartható meg (beleértve a feketesügért is).

[Például: 2 db ponty, 1 db amur, vagy 2 db amur, 1 db ponty, vagy  2 db ponty, 1 db csuka, vagy 1 db ponty, 1 db amur, 1 db harcsa, vagy 1 db csuka, 1 db balin, 1 db süllő, vagy 1 db feketesügér, 1 db süllő, 1 db harcsa.

Tehát akár lehet 3 db békés hal is, vagy akár három darab, különböző ragadozó hal is. Éves szinten megfogható teljes mennyiség akár mind békés hal is lehet, pl. felnőtt horgász esetén 36 db.]

Az egyesületi tagokra a vendégházakban történő horgászat esetén az egyesületi szabályok érvényesek az elvihető halakat illetően.

15. Parti horgász által megfogott, megtartani kívánt nemes és egyéb halat köteles maga mellett (öt méteren belül), stéges horgász pedig a saját stégén tárolni.   Ettől eltérő zsákmánytartás fegyelmi vétségnek számit.

Napi területi engedéllyel horgászók számára vonatkozó szabályok:

1. A felhasznált napijegyet, házjegyet a horgászat befejezése után a kihelyezett postaládákba be kell dobni, vagy az értékesítéssel foglalkozó személyeknél le kell adni.  Ezt követő ellenőrzéskor a fogási napló adataival igazolja a megtartott halak jogosságát.

2. Szabad partokon az etetőhajó használata megengedett. A magas parton a gát meghosszabbított vonala a partig, a szabadpart a benyúló betonfala, a vendégház épület sarka és a gáton lévő zászló által határolt terület a parti horgászok részére fenntartott terület, melyen etetőhajó használata megengedett, de nem zavarhatják a többi parti horgász és a rakós botos horgászok tevékenységét.  

3. A stégen horgászók számára gyűrűs szák használata KÖTELEZŐ!

Szabad parton horgászók számára a gyűrűs szák használata mellett pontyzsák használata is elfogadható.

     IV. Tilalmi rendelkezések

1. Az erőműi tavon és az Által-éren a a horgászatra vonatkozó előírások azonosak.

Országos horgászrendtől eltérően február 1. 00:00 órától – április 30. 24:00 óráig csuka, süllő, balin, fekete sügér, csikos sügér horgászata semmilyen módszerrel nem engedélyezett.

Ez idő alatt: csali háló használata TILOS!

csuka, süllő, balin, fekete sügér véletlenszerű megfogása esetén sem tartható meg, kíméletes horogszabadítást követően azonnal vissza kell engedni a vízbe.

Ez idő alatt a harcsa horgászata megengedett, puhatestű csalival (giliszta, lótetű, nadály) és 15 cm-nél nagyobb csalihallal szabad csak horgászni. (Stupekkel való horgászatnál csak egy ágú horog használható.) küsszel való horgászat mérettől függetlenül TILOS!                                                                                                                                                                                 

Országos horgászrendtől eltérően május 01. 0:00 órától – június 15. 24:00 óráig harcsa horgászata semmilyen módszerrel és csalival nem engedélyezett. Horgászata TILOS!

Ez idő alatt: csali háló használata engedélyezett, stupekkel horgászni szigorúan TILOS! Véletlen fogott harcsa nem tartható meg, független az alkalmazott csali fajtától, harcsa tilalom alatt, mérettől, súlytól függetlenül fogott harcsa nem vihető el, kíméletes horogszabadítást követően azonnal vissza kell engedni a tóba, puhatestű csalik használata nem engedélyezett (giliszta, lótetű, nadály),  csukára, süllőre, balinra, fekete sügérre 15 cm-nél kisebb csali hallal már lehet horgászni mindenféle horgászmódszerrel (kivétel stupek).

A tilalmi idők megváltoztatása a Vezetőség hatáskörébe tartozik. Ezt a naptárhoz igazított módosításokat időben a horgászok tudtára adja.

Az Által-éren május 1. 0:00 óra és június 15. 24:00 óra közötti időszakban semmilyen horgászkészséggel  a horgászat nem megengedett, ez idő alatt csaliháló használata is TILOS ! A Vezetőség a tilalmi időt  az Által-éren nem igazítja a naptárhoz.

2. Ragadozó halra bedobott horgászkészséget (beleértve stupek) ellenőreink a szerelék, a csali, illetve csalihal méret ellenőrzése miatt kihúzathatják, a szabály megszegőkkel szemben fegyelmi eljárást kezdeményeznek                            

A fogási naplóba beírt, megtartott halat a hal elvitelekor a „X”-el  kell jelölni.

3 A kifogott halat szárazon vagy vízen lassú fulladásnak kitenni TILOS! A megtartani kívánt halat a horogtól kíméletesen megszabadítva gyűrűs szákban, vagy felkantározva, szájbilincsre fűzve vízben kell tartani vagy azonnal meg kell ölni. Azt a halat, amelyet a horgász nem kíván megtartani, azonnal vissza kell engedni a tóba. A vissza nem engedett halat később fogott más hallal kicserélni TILOS! A fogási naplóban rögzített halat maximum 48 óráig szabad a vízben tartani. Méret alatti süllő csuka, feketesügér, tokhal kifogásakor, mélyrenyelés esetén kötelező a horgot, előkét levágni a halkímélés céljából.                                                                                                                                                                                

4. A kifogott és a horgász által megtartani nem kívánt, fogási naplóban nem rögzített nemes és egyéb hal más horgásznak történő átadása, kicserélése TILOS!    

5. 2020. január 1-től az Erőműi tavon mindennemű jelzőbója használata TILOS ! A gáton a jelölő táblák használata megengedett.

6. A közgyűlés  napján  6.00 órától 14.00 óráig horgászati tilalom van érvényben.  

Horgász versenyek idejére a verseny helyszínén horgászni tilos, egyéb helyeken a horgászat megengedett.  

V. Horgászállásokra, erőműi tó partján lévő területek használatára vonatkozó előírások 

1. Az Erőműi tavon horgászállással (stéggel) kizárólag az Egyesület teljes jogú tagjai (18 év feletti, kétbotos, kedvezmény nélküli horgász), valamint az egyesülettel kapcsolatban álló cégek rendelkezhetnek.

A horgászállás tulajdonosa köteles minden évben a tárgy évre érvényes bérleti díjat megfizetni és a területi horgászengedélyt kiváltani. Ennek mértékéből kedvezmény nincs. A horgászállás vétele és eladása a mindenkori teljesjogú tagság függvénye. Csak rendezett körülményekkel rendelkező stég adható el. Aki január 31-ig adja el a stégét annak nem, aki február 01 után adja el a stégét, annak kötelező az éves területi engedély kiváltása!

2. Az Erőműi tavon horgászállást létesíteni, vagy a meglévőn átalakítást, bővítést végezni az Egyesülethez 3 példányban benyújtott kérelem alapján, a víztulajdonos által kiadott előírások szerint lehet. A bővítési kérelemnek tartalmaznia kell a megváltozott alapterület nagyságát, mire irányul a változtatás, a két stégszomszéd hozzájáruló nyilatkozatát, aláírását. A bővítés vagy felújítás engedélyezése csak az Egyesület Elnökének aláírásával történhet.

A stégek bővítése során beadott kérvénnyel egy időben befizetendő bővítési díj mértéke 5.000 Ft.

A munka csak az engedélyezést követően kezdődhető meg. Engedély nélküli bővítés, felújítás FEGYELMI VÉTSÉGNEK számít.

A horgászállásokon lévő házak fürdőszobával- angol WC-vel  való bővítésére csak akkor kerülhet sor, ha a szennyvizet zárt tartályba vezetik. A szennyvíz zárt tartályba való vezetését, annak kiépítését a Vezetőség által meghatalmazott személyek ellenőrzik. Szennyvíz semmilyen formában nem juthat a tó vízébe! FIGYELEM: 2022. január 01-től a Tulajdonos (VÉRT) szigorú utasítására az éves szerződésünkben leírtak szerint csak külszíni, bemért, nyomáspróba alá helyezett, bevizsgált tartályokat lehet telepíteni! A tartály kihelyezését a Horgászegyesület Vezetősége felé kötelező bejelenteni!

3. A horgászállások nagysága az 56 m2-t nem haladhatja meg (emeleti rész az alapterületbe nem számít). A faház csúcsmagassága maximum 5 méter lehet. Az oldalpalánk (szélfogó) 0,8 méternél nem lehet magasabb. A horgászállás bejáratához levélgyűjtő szekrény, cső, stb. felszerelése szükséges.

Az 56 négyzetmétert meghaladó horgászállás két stégnek számít, ezért két területi horgász engedély váltása kötelező!

A „dupla stéget” vásárolók (két stégszámmal rendelkezők) részére két területi horgász engedély váltása kötelező! A bővítés következtében az 56 m2-t meghaladó stég után is két területi engedélyt köteles váltani a tulajdonos.

A két területi horgász engedéllyel rendelkező horgász is csak két horgászbottal horgászhat. A fogási napló kezelését ez ügyben a Horgászirodában elmagyarázzák.

4. A horgászállást a tulajdonos saját költségére és kockázatára építi, bővíti, felújítja.  A vízterület tulajdonosa, és az Egyesület, erkölcsi vagy anyagi felelősséget nem vállal az esetlegesen bekövetkező károkért, lebontásuk elrendelése esetén kártérítést nem fizet, azt kizárja, illetve csere területet nem biztosít!

5. Az erőműi tó partján nem a horgász saját tulajdonában lévő terület használatát (kiskertművelés), a területet használó a saját költségére és kockázatára végzi. Azon az épületet saját költségére és kockázatára építi és tartja fenn. Ezért a terület tulajdonosa, és az Egyesület, erkölcsi vagy anyagi felelősséget nem vállal az esetlegesen bekövetkező károkért és a területhasználat befejezésének, az épület bontásának elrendelése esetén kártérítést nem fizet, azt kizárja, illetve csereterületet, nem biztosit.

6. A horgászállások alatti és melletti vízterület, valamint a part nem a horgász tulajdona, ezért köteles tűrni, hogy ott más horgászok horgásszanak és közlekedjenek, ha magatartásukkal nem sértik a horgászrend előírásait és nem zavarják a horgászállás tulajdonos tevékenységét. A vízparton a gépkocsik parkírozását úgy kell megoldani, hogy az a közlekedést ne akadályozza.

7. Az Erőműi tó partján lévő területet használni, lekeríteni, bármilyen létesítményt építeni csak a tulajdonos engedélyével lehet, melyért a tulajdonos igénye esetén bérleti díjat kell fizetni.

8. A horgászállást és a bejárót a tulajdonos a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban köteles tartani!

9. A horgászállás, horgászat közben csak úgy zárható be, hogy az ellenőrzésre azonnal nyitható legyen, pl. rigli, retesz, kapocs, zár, stb.                                                                                                                                                                  

A horgászállás bezárása esetén a tulajdonos köteles az ellenőrzés biztosítására. Az ellenőrzést végző személy jogosult betekinteni a stégen lévő hűtőszekrénybe is és az ott tárolt hal eredetét vizsgálni.

10. Az erőműi tavon, a horgászállásokon máshonnan származó hal nem tárolható,.  Az erőműi tópart nem számít, idegen helynek ezért a parton fogott halat a fogási naplóba történt bejegyzés után élve lehet a horgászállásra vinni és ott a haltartóban tárolni!

11. A horgászat befejeztével a haltartókat a vízből ki kell venni. A vízben hagyott haltartókat, ha nincs benne hal, az ellenőrök csónakkal való ellenőrzéskor kiszedik.

12. A horgászállás tulajdonosa illetve „tartós” használója fegyelmileg felel vendégei viselkedéséért, még akkor is, ha Ő nem tartózkodik a stégen. A stégen és a parton rendezvények alkalmával este 10 órától a hangoskodás tilos, zenehallgatást normális hangerővel lehetséges.

Az egyesület vízterületein hangoskodni, mások pihenését, szórakozását zavarni tilos! Tilos este 10 órától reggel 8 óráig nagy zajjal záró tevékenységet folytatni (stégjavítás).  Hétvégeken mások pihenését zavaró tevékenységet folytatni tilos!  Stégépítés, stégjavítás a szomszédok türelmének kérésével, kivételesen megengedett.

13. A horgászstégek bérleménykénti kiadását a Vezetőség felé be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztása fegyelmi eljárást von maga után. A bérlőknek horgászni csak a horgász feltételek megléte esetén lehetséges. A stég tulajdonos a bérlőnek köteles horgászrendet biztosítani. Április 1-től a horgász stégek kiadásakor a bérlőknek csak az Egyesület által kijelölt személyek által kiadott napijegy használható! Horgászboltokból nem lehet vásárolni napijegyet!

14. Az Egyesület vezetősége április hónapot tisztasági hónapnak nyilvánítja, a tisztasági hónap eredményét májusban értékeli.

A tó körüli bejárás alkalmával a legrendezettebb és tiszta környezettel rendelkező stég egy évre megkapja a „Rendezett stég és környezete” táblát. Az összegyűjtött szemét elszállítása az összegyűjtést végző horgász feladata.

15. A jelenlegi tulajdonos (Vértesi Erőmű) a stégek mögötti kiskertek használatához hozzájárul. Mindenki csak a saját stége mögötti területet veheti igénybe. A stégek tulajdonváltásakor a stégek mögötti kiskert használati joga az új stégtulajdonost illeti meg.

16. Horgászállások átadása, értékesítése a horgászirodában történik, mindkét fél együttes jelenlétében. Horgászállást csak – a tárgy évben – teljes jogú horgászengedéllyel rendelkező horgász értékesíthet. Horgászállást csak teljes jogú egyesületi tagsággal rendelkező horgász vásárolhat. A Vértesi Erőmű felé a vevő átírási díjat fizet, mértékét a Vért évente határozza meg. Stégátírással kapcsolatos ügyintézést külön szabályzat rögzíti.

VI. Egyéb rendelkezések

1. Az Egyesület vezetősége horgászhíradót üzemeltet, amely esetenként kerül kiadásra. Az információk közlése a faliújságon kifüggesztett horgászhíradóban, az Egyesület honlapján és a nyílt facebook oldalán történik.

2. Az Erőműi tó területén fakivágás csak veszélyhelyzet elhárítása céljából engedélyezett. Az engedélyt írásban kell benyújtani az Egyesület vezetéséhez.

Az Egyesület vezetősége a tulajdonossal (VÉRT) az engedélyt az alábbi feltételekkel adja ki: fakitermelés saját felelősségre történik, a fakitermelés a kezdeményező feladata, a kivágott fát, törmelékkel együtt el kell szállítani, a kivágott fát lehetőleg pótolni kell a Vezetőség jóváhagyásával. az Egyesület vezetősége az érintett horgász kérésére a fa kivágáshoz segítséget nyújthat.

3.  Egyesületünknél társadalmi halőrök és halászati őrök végeznek rendszeres ellenőrzést, az Egyesület Vezetősége által kiadott megbízólevél alapján.

4. Az Erőműi tóparton a parti horgász 10 m-es körzetben (10 m-es sugarú körben) felel a horgászhely tisztaságáért.

Horgászat csak rendezett tiszta környezetben lehetséges. Minden horgász, a horgászat ideje alatt köteles műanyag    

szemetes zsákot magánál tartani, horgászat során a szemetet abba gyűjteni, majd azt a horgászat befejeztével magával vinni. A horgászhelyet csak tisztán lehet átadni a következő horgásznak.

.Horgásziroda címe: 2800 Tatabánya, Környei út 42.

Iroda elektronikus elérhetősége: tbjohorg@gmail.com

Irodavezető: Both Józsefné (Aranka) +36 20/339-0044

VII.     Záró rendelkezések

A korábban elfogadott Horgászrend és módosításai jelen szabályozás hatálybalépésével hatályukat vesztették. Ez a horgászrend egységes szerkezetben 2022. január 01. napján lép hatályba. A Horgászrendet a Vezetőség 2021. december 30. ülésén fogadta el.

Tatabánya, 2022. január 01.

                                                                                Hajnal Kálmán

                                                                                      elnök

Elérhetőségeink

Tatabányai “Jó-szerencsét” Természet-Környezetvédő Horgász Egyesület

A tó megközelíthetősége